УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

Дані умови використання сервісу (далі – «Умови») є юридично обов’язковою угодою між фізичною особою-підприємцем Максимівим Валерієм Ярославовичем, який діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 21140000000003807 від 25.04.2012 (далі «Компанія»), з одного боку і Користувачами, з іншого.

Визначення термінів

«Гаманець карбованців», далі Гаманець – спеціальне програмне забезпечення, яке забезпечує обмін даними між користувачами мережі Карбованець;

«Карбованець» – це децентралізована одноранговая пірінгова мережа обміну даними про транзакції проведені між гаманцями Карбованця;

«Операція поповнення гаманця карбованців» – операція обміну даними в мережі Карбованець між гаманцями карбованців користувачів, яка умовно відображається системою як зміна балансу гаманців карбованців учасників такої операції обміну;

«Баланс гаманця карбованців користувача» – сумарна інформація про всі операції обміну даними між гаманцем карбованців Користувача і гаманцями карбованців інших користувачів мережі;

«Користувач» – будь-яка фізична особа, яка залишає заявку на купівлю карбованців на вебсайті https://krb.net.ua/ за допомогою платіжних систем Приват24 і Interkassa; залишає заявку на сайті https://krb.net.ua/;

«Сервіс» – означає: вебсайт http://krb.net.ua/;

«Вебсайт» – http://krb.net.ua/;

«Заявка» – «Операція поповнення гаманця карбованів»;

«Курс» – інформація про співвідношення попиту і пропозиції на послуги з поповнення гаманців карбованців Користувачами Сервісу.

1. Прийняття Умов

1.1. Користувач беззастережно приймає дані Умови та зобов’язується їх дотримуватися з моменту використання і / або відвідування і / або завантаження Вебсайту чи іншого компонента Сервісу.

1.2. Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з наведеними Умовами і час від часу перевіряти їх на предмет змін протягом усього періоду користування Сервісом. У разі незгоди Користувача з цими Умовами повністю або частково в будь-який момент, він зобов’язаний припинити використання Сервісу.

1.3. Компанія має право в будь-який час без попереднього повідомлення вносити зміни та доповнення до цих Умов. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх внесення до цих Умов. Компанія не несе відповідальності за те, що Користувач в будь-який момент не був ознайомлений з чинною редакцією Умов.

1.4. Використовуючи Сервіс, Користувач гарантує, що має всі права, повноваження та можливості для укладення даної угоди шляхом прийняття Умов та їх подальшого дотримання.

1.5. Компанія має право на власний розсуд без пояснення причин відмовити в наданні Сервісу будь-якому потенційному Користувачеві.

2. Опис Сервісу

2.1. Компанія надає Користувачеві наступні послуги в сфері інформатизації:

2.1.1. Інформаційні послуги з обробки заявки на Поповнення гаманця карбованців;

2.2. Користувач зобов’язується використовувати компоненти Сервісу і Сервіс в цілому в суворій відповідності з даними Умовами та чинним законодавством.

3. Порядок використання сервісу для отримання послуги Поповнення гаманця карбованців

3.1. Користувач може ініціювати процедуру поповнення свого Гаманця карбованців шляхом подання заявки на придбання за допомогою платіжних систем Приват24 і Interkassa.

3.2. Послуга Поповнення гаманця карбованців надається на вебсайті http://krb.net.ua/ шляхом заповнення електронної заявки.

3.3. У заявці Користувач повинен вказати наступні дані:

  • адреса електронної пошти Користувача;
  • кількість карбованців, на яку Користувач бажає поповнити свій Гаманець карбованців або суму в гривнях в еквіваленті якої повинен бути поповнений його Гаманець карбованців;
  • адресу свого гаманця карбованців який Користувач бажає поповнити;

3.4. Заповнюючи електронну заявку і погоджуючись на надання послуги, Користувач тим самим замовляє послугу на суму, яку вказує в Заявці, а також погоджується з цими Умовами.

3.5. Після оформлення Користувачем заявки, Компанія обробляє заявку на предмет повноти та достовірності наданої інформації.

3.6. Термін обробки заявки становить не більше п’яти хвилин. У виняткових випадках максимальний термін обробки заявки може скласти не більше ніж 72 години.

3.7. ісля обробки Заявки, в разі, якщо інформація надана Користувачем підтверджена, гаманець карбованців Користувача буде поповнений на відповідну до заявки кількість карбованців.

3.8. Компанія надає послугу поповнення гаманця карбованців Користувача на кількість карбованців еквівалентну їх вартості у гривнях, яка обчислюється за формулою х × y (де х – кількість карбованців, яку вказує Користувач у Заявці, y – Курс вказаний на вебсайті http://krb.net.ua/).

3.9. Моментом проведення операції вважається момент відображення операції в гаманці карбованців Компанії і чотирьох підтверджень валідності операції системою, за умови, що Користувачем введені правильні дані.

3.10. Користувач самостійно несе відповідальність за правильність всіх зазначених у заявці даних в повному обсязі.

3.11. Операція по обробці заявки не має зворотної дії.

4. Відмова від гарантій і обмеження відповідальності

4.1. Користувач погоджується, що використовує Сервіс на свій страх і ризик. Компанія не гарантує, що робота Вебсайту і інших компонентів, які фактично надаються Компанією в рамках Сервісу, буде безперебійною, безпомилковою, або без вірусів, хробаків, троянських коней, реєстраторів натискань клавіш, шпигунських програм, рекламного програмного забезпечення, шкідливих програм, шкідливого коду, або інших дефектів.

4.2. Використовуючи Сервіс, Користувач гарантує, що грошові кошти, які він використовує для оплати будь-яких послуг Сервісу належать йому на законних підставах.

4.3. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами в разі порушення Користувачем прав або законних інтересів таких третіх осіб.

4.4. Компанія не приймає претензії третіх осіб, які стосуватимуться фактів порушення законодавства, прав чи законних інтересів Користувачами Сервісу.

4.5. Компанія не несе відповідальності за будь-яку шкоду, збитки (прямі, непрямі, непрямі, випадкові) і упущену вигоду, що виникла в результаті порушення роботи Сервісу і \ або в результаті використання або неможливості використання Сервісу.

4.6. Компанія не надає фінансові або інші послуги, які підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства України, Російської Федерації, Республіки Білорусь або Республіки Казахстан.

4.7. Компанія не несе ніяких податкових зобов’язань у зв’язку з перерахуванням грошей на рахунок Користувача і не є податковим агентом Користувача.

4.8. Компанія не несе відповідальності за будь-які комісійні платежі, які можуть виникнути у зв’язку з використанням Користувачем будь-яких платіжних систем для придбання будь-яких продуктів і послуг Компанії.

4.9. Компанія не є суб’єктом фінансового моніторингу. Компанія не несе ніякої юридичної відповідальності за використання Користувачами мережі Карбованець в будь-яких протизаконних цілях, включаючи але не обмежуючись з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або здійснення інших діянь які можуть бути кваліфіковані як адміністративні правопорушення або злочини згідно з чинним законодавством України, Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан.

4.10. Згідно із законодавством України, Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан Карбованець не є і не може вважатися коштами або електронними грошима, Гаманець карбованців не є і не може вважатися платіжною системою.

4.11. Всі терміни на вебсайті або в інших компонентах Сервісу, що позначають процеси або елементи проведення фінансових операцій (наприклад: «купити», «продати», «валюта», «криптовалюта», «гроші», «обмінний курс», та інші) носять виключно умовний характер і не відображають суті правовідносин, які виникають між Користувачем та Компанією у зв’язку з наданням послуг за допомогою Сервісу.

4.12. Компанія не приймає будь-які претензії третіх осіб засновані на інтерпретації термінів зазначених на сайті.

4.13. Інформація, доступна в сервісі (в тому числі повідомлення, інструкції, документація, умови, правила), може містити неточності і помилки.

4.14. Якщо Користувач не задоволений будь-якої складової Сервісу, умовами та / або якістю (рівнем) надання Сервісу, єдиним засобом вирішення цієї проблеми і компенсацією є припинення використання Сервісу Користувачем.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за цими Умовами Компанія і Користувач несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства, якщо інше не передбачено цими Умовами.

5.2. Користувач зобов’язується не порушувати і не намагатися порушувати положення цих Умов. Якщо Компанія на свій розсуд визначить, що Користувач порушив або намагався порушити ці Умови, то доступ Користувача до Сервісу може бути припинений. Компанія залишає за собою право повідомляти про правопорушення, вчинені Користувачем, уповноваженим державним органам.

5.3. Користувач цим погоджується звільнити і убезпечити Компанію і (якщо є) контрагентів і співробітників Компанії від будь-яких претензій або вимог, включаючи розумні гонорари адвокатів, з боку будь-яких третіх осіб у зв’язку з або в результаті порушення Користувачем цих Умов або умов документів, на які вони посилаються, а також в разі порушення Користувачем будь-якого закону або прав третьої особи.

6. Права інтелектуальної власності

6.1. Вебсайт і інші компоненти Сервісу і Сервіс в цілому належать Компанії та охороняються законодавством в сфері захисту прав інтелектуальної власності. Всі права захищені. Компанія не претендує на володіння правами інтелектуальної власності, які належать третім особам.

6.2. Користувач підтверджує і погоджується з тим, що весь вміст і матеріали, які доступні в сервісі, захищені, включаючи, але не обмежуючись, авторським правом, торговельними марками, патентами, комерційною таємницею, ноу-хау. Відтворення, копіювання або перерозподіл в комерційних цілях будь-яких матеріалів або елементів Сервісу без письмового дозволу Компанії суворо заборонено.

6.3. За винятком випадків, спеціально встановлених Компанією, Користувач зобов’язується не вчиняти дії, які порушують права інтелектуальної власності Компанії щодо Сервісу, в тому числі, але не обмежуючись: продаж, імпорт, експорт, ліцензування, здачу в оренду, зміна, поширення, копіювання, відтворення, передачу, публічну демонстрацію, публічне виконання, публікацію, адаптацію, редагування або створення похідних творів від матеріалів, елементів дизайну або контенту Сервісу. Використання контенту, матеріалів, інших об’єктів права інтелектуальної власності Компанії в будь-яких цілях, прямо не зазначених у цих Умовах, суворо заборонено.

7. Застосовне законодавство та вирішення спорів

7.1. Користувач погоджується з тим, що ці Умови і відносини між Користувачем та Компанією регулюються правом України.

7.2. Всі суперечності, які можуть виникати між Компанією та Користувачем в процесі виконання цих Умов, сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

7.3. Користувач погоджується, що для цілей вирішення спорів між Користувачем та Компанією ефективним і обов’язковим для використання засобом комунікації є e-mail листування з уповноваженими особами Компанії за адресою: [email protected]

7.4. У разі якщо сторони не дійдуть згоди щодо спору протягом 30 календарних днів, суперечка передається на розгляд до компетентного суду відповідно до законодавства України.

8. Заключні положення

8.1. Ці Умови дійсні до моменту припинення їх дії однієї зі сторін.

8.2. Користувач може припинити дію цих Умов в будь-який час, припинивши використання Сервісу і видаливши всі копії будь-яких компонентів Сервісу з усіх своїх пристроїв і обладнання.

8.3. Сервіс може містити посилання на сторонні веб-сайти і направляти користувачів на інші веб-сайти в тому ж вікні браузера. Такі вебсайти не перебувають під контролем Компанії; більш того, існування посилань в сервісі не має на увазі, що Компанія схвалює такі вебсайти або, що між і власниками таких вебсайтів існує якийсь зв’язок. Компанія не дає ніяких гарантій чи запевнення, а також не несе ніякої відповідальності щодо точності, змісту, умов користування, політики конфіденційності, товарів (робіт, послуг), законності, надійності, сприйняття, актуальності, моральності та інших аспектів, пов’язаних з такими веб-сайтами.

8.4. Будь-які зміни або доповнення до цих Умов дійсні виключно після розміщення нової редакції Умов на веб-сайті. Нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення на веб-сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов.

Дата останньої редакції: 12.10.2016

ПРИЙМАЮЧИ ЦІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ, ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО ОЗНАЙОМИЛИСЯ З НИМИ, РОЗУМІЄТЕ СВОЇ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ І ДОБРОВІЛЬНО ЗОБОВ’ЯЗУЄТЕСЯ БЕЗЗАСТЕРЕЖНО І ПОВНОЮ МІРОЮ ВИКОНУВАТИ ЇХ. ЯКЩО ВИ НЕ ПРИЙМАЄТЕ ДАНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ, ВИ НЕ МАЄТЕ ПРАВО ПРОДОВЖУВАТИ КОРИСТУВАТИСЯ СЕРВІСОМ.